Start

 

 

Nazwa zadania: „Modernizacja chłodni zwłok, instalacji oświetleniowej oraz instalacji c.o. w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu”

 

Wartość ogólna zadania: 314.415 PLN

 

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki: 153.340 PLN

 

Opis i zakres projektu: Modernizacja chłodni zwłok, instalacji oświetleniowej oraz instalacji c.o. wraz  z dokumentacją techniczną .

Link do strony www.zainwestujwekologie.pl

Dodatkowe informacje