Szpital Wojewódzki w Sieradzu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Poprawa jakości i dostępności  świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kard. Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategiczne infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Zakres rzeczowy projektu:

 

- zakup aparatury i sprzętu medycznego;

- zakup wyposażenia socjalno-bytowego;

- wymianę dźwigu szpitalnego znajdującego się wewnątrz budynku;

- montaż zewnętrznej platformy dźwigowej przeznaczonej szczególnie dla osób niepełnosprawnych;

 - zakup i montaż urządzeń do dekontaminacji powietrza;

 - wymianę oświetlenia na korytarzach i wiacie na energooszczędną technologię LED;

 - wyposażenie SOR w system monitoringu;

 - przeprowadzenie pozostałych prac budowlanych – wydzielenie stanowiska triażowego w obrębie obszaru segregacji, renowację posadzek/wymianę wykładzin, usunięcie brodzików i instalację odpływów liniowych, malowanie ścian, wymianę drzwi.

 

Celem pośrednim projektu jest zapewnienie dostępu ludności do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej na terenie województwa łódzkiego.

 

Celem bezpośrednim przeprowadzenia inwestycji jest poprawa efektywności funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w powiecie sieradzkim i zduńskowolskim, realizowana poprzez wsparcie funkcjonującego          w strukturze Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

 

Szacowana wartość projektu wynosi: 2 465 917,37 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 079 929,06 PLN

 

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W POIŚ 2014-2020