Zarządzenie nr 54/2016 - opłaty od osób nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Zarządzenie nr 37/2105 - odpłatność w zakresie transportu sanitarnego

Zarządzenie nr 56/2013 - odpłatność za zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych

Zarządzenie nr 76/1999 - odpłatność za wydanie orzeczeń i zaświadczeń lekarskich na życzenie pacjenta

Zarządzenie nr 67/2014 - odpłatność za badania lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

Zarządzenie nr 94/2013 - odpłatność za przechowywanie zwłok w Prosektorium

Zarządzenie nr 61/2012 - odpłatność w Poradni Medycyny Pracy

Zarządzenie nr 30/2012 - odpłatność za koszty związane z przebywaniem położnicy oczekującej na dziecko w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym

Zarządzenie nr 23/2011 - odpłatność za korzystanie z pokoju rodzinnego w Oddziale Położniczym

Zarządzenie nr 24/2011 - odpłatność za koszty związane z przebywaniem osoby towarzyszącej w oddziałach szpitalnych

Zarządzenie nr 43/2012 - odpłatność za usługi stomatologiczne ponadstandardowe i dla osób nieubezpieczonych

Zarządzenie nr 21/2016 - odpłatność za badania wykonywane w Pracowni Elektrofizjologii

Zarządzenie nr 79/2016 - odpłatność za udostępnianie dokumentacji medycznej

Zarządzenie nr 85/2011 - odpłatność za badania wykonywane w pracowniach diagnostycznych

Zarządzenie nr 63/2017 - odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej

Zarządzenie - Parking