Rozmiar: 1830 bajtówMEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

Kierownik - mgr Renata Janicka
 


Rozmiar: 1830 bajtówZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
Kierownik - dr n. med. Grzegorz Janiszewski


Rozmiar: 1830 bajtówZESPÓŁ PRACOWNI DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ
Kierownik - dr n.  med. Piotr Ruszkowski

Rozmiar: 1830 bajtówPRACOWNIA BADAŃ ENDOSKOPOWYCH


Rozmiar: 1830 bajtówPRACOWNIA DIAGNOSTYKI HISTOPATOLOGICZNEJ I CYTODIAGNOSTYKI