Rozmiar: 1830 bajtów Dyrektor

 MAGDALENA BANACH

 

Rozmiar: 1830 bajtów Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

 ANDRZEJ KOMOR

 

Rozmiar: 1830 bajtów p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych

JACEK KOZŁOWSKI
 
 
Rozmiar: 1830 bajtówZastępca Dyrektora ds. Techniczno - Eksploatacyjnych
 
GRZEGORZ WARDĘGA

 

Rozmiar: 1830 bajtówKierownik ds. Pielęgniarstwa
 
HALINA PECYNA