PRAWA PACJENTA

 

 Ulotka Informacyjna o Prawach Pacjenta - źródło strona internetowa Rzecznika Praw Pacjenta

 
 
CO ZABRAĆ ZE SOBĄ DO SZPITALA?

 

Przed przybyciem do szpitala należy przygotować osobiste przybory toaletowe, piżamę, szlafrok, ręcznik i ranne pantofle. Prosimy nie zabierać ze sobą dużych sum pieniędzy, biżuterii i innych kosztownych przedmiotów, za które szpital nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku posiadania przy sobie rzeczy wartościowych prosimy złożyć je do depozytu Szpitala.

 

PRZYJĘCIE DO SZPITALA

 

Każdy pacjent po przybyciu do szpitala trafia do Izby Przyjęć, gdzie zostaje poddany wstępnym badaniom i przyjęty na oddział. Oprócz skierowania należy przedstawić podstęplowaną legitymację ubezpieczeniową lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy. Renciści (emeryci) winni mieć przy sobie legitymacje rencisty (emeryta) i ostatni odcinek renty (emerytury). Natomiast osoby nie ubezpieczone powinny ze sobą zabrać dowód osobisty lub paszport.


KONTAKT TELEFONICZNY

Na każdym piętrze Szpitala umieszczony jest aparat telefoniczny na karty magnetyczne, do którego pacjent ma swobodny dostęp. Lokalizacja telefonu zapewnia prywatność rozmów. Karty telefoniczne można nabyć w Kiosku Ruchu na parterze oraz w automacie przy wejściu głównym. Numery automatów telefonicznych znajdują się poniżej. Ponadto po godzinie 15.00 rodzina ma możliwość telefonicznego kontaktu z pacjentem w punkcie pielęgniarskim.


ODWIEDZINY

Odwiedziny chorych odbywają się we wszystkie dni tygodnia. Osoba odwiedzająca powinna pozostawić odzież wierzchnią w szatni i zaopatrzyć się w ochraniacze na buty i fartuch jednorazowy. Prosimy o takie organizowanie odwiedzin, by przy łóżku chorego jednorazowo nie znajdowały się więcej niż dwie osoby. Osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać pacjenta tylko w towarzystwie osoby dorosłej. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego można na czas określony zawiesić odwiedziny pacjentów na danym oddziale lub w całym szpitalu.


WYPISY

Przed opuszczeniem szpitala każdy pacjent otrzymuje wypis z kartą informacyjną o przebiegu leczenia oraz odpowiednie zaświadczenie o niezdolności do pracy. Kartę informacyjna należy zachować i okazywać podczas wizyt kontrolnych w Poradni.


PRACOWNIK SOCJALNY DS. PACJENTÓW

Ma siedzibę w szpitalu na I piętrze, pokój 102, (obok czterech głównych wind szpitala), przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 10.00, tel. 827 88 32. Pracownik socjalny ds. pacjentów jest: łącznikiem pomiędzy chorym znajdującym się w szpitalu a środowiskiem w którym normalnie przebywa, rodziną i instytucjami działającymi na jego rzecz. wspiera pacjentów, którzy utracili umiejętność rozwiązywania trudności i problemów, załatwiając sprawy chorego w czasie pobytu w szpitalu oraz przygotowując do wypisu. Pracownik socjalny kieruję się przede wszystkim dobrem chorego.


INFORMACJE DODATKOWE

Na terenie szpitala znajdują się liczne punkty handlowe, z których mogą korzystać nasi pacjenci. Pacjenci mogą również korzystać z biblioteki, która znajduje się na II piętrze w pokoju nr 231 (obok Kaplicy). Biblioteka czynna jest w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 9.00 - 15.00. Na II piętrze w budynku administracji znajduję się Kaplica Szpitalna. Msze Św. odbywają się w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki o godzinie 14.30. W niedzielę o godzinie 9.00. Posługa sakramentalna sprawowana jest na oddziałach szpitalnych codziennie w godzinach dopołudniowych. Przy wejściu głównym (obok szatni) znajduję się bankomat , dostępny przez całą dobę.